collage_object

Fakta om besöksnäringen i Solna

TURISTEKONOMISK RAPPORT

Solna stad gör en turistekonomisk rapport för att kunna följa och analysera utvecklingen i Solna.
Rapporten färdigställs i maj efterföljande år. Här kan du ta del av 2015 års siffror.  

NYCKELTAL TURISMEN I SOLNA STAD 2015

  • Inresande turism till Solna stad hade en omsättning på drygt 2 miljarder kronor under 2015.
  • Omsättningen ökade med 600 miljoner kronor mellan 2014 och 2015, främst beroende på ökat antal hotellövernattningar och öppnandet av Mall of Scandinavia. 
  • Resultatet var att 1 275 personer beräknas var helårssysselsatta, en ökning med 332 personer på ett år.
  • Hotellgäster spenderade 743 miljoner kronor under 2015 och var därmed den ekonomiskt viktigaste boendekategorin.
  • 42 %, eller 797 miljoner SEK spenderades på logi och restaurang.
  • 1 050 000 turistiska övernattningar genomfördes 2015, varav 498 000 på hotell.
  • 66 % av övernattningarna gjordes av svenskar.
  • Av 355 400 utländska övernattningar var 200 000 hos släkt och vänner.
  • Utländska övernattningar i hotell och vandrarhem ökade med 48% mellan 2014 och 2015.
  • Utländska besökare spenderade 291 miljoner, en ökning med 38% från 2014.

OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER